Voorbereidingen 2021, ‘de boerderijwinkel’, Akke stelt zich voor en HB Delft-Rijswijk wordt zelfstandig

Met deze en komende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van ontwikkelingen over nieuwe locaties voor een herenboerderij rondom Rotterdam. Onder andere in Vlaardingen zijn de gesprekken over grond gestart en maakt Herenboeren Nederland momenteel een quickscan van onder andere de kwaliteit van de bodem en de ruimtelijke mogelijkheden voor het inpassen van de nieuwe boerderij.

Enkele enthousiaste kartrekkers hebben afgelopen jaar de interesse onder deelnemers in Delft en Rijswijk geïnventariseerd en willen op eigen initiatief verder. Zij worden daarbij net als wij ondersteund vanuit Boxtel en uiteraard blijven wij met Herenboeren Rotterdam informatie, kennis en contacten uitwisselen. Vanaf 12 oktober zijn er drie informatiesessies in het centrum van Delft. Zie verderop in dit nieuwsbericht.

We blijven sowieso updates geven als er interessant nieuws is over de Vlinderstrik. Volg ook het instagram-account van boer Albert die bijna dagelijks leuke filmpjes plaatst over de voortgang.

 

enquete


Enquête voor potentiële leden (max. 5 minuten) 

Momenteel loopt er een landelijk onderzoek dat een antwoord zal geven op de vraag hoe hoe de spreiding is over het stad/land van herenboeren initiatieven, en hoe die initiatieven sneller kunnen komen tot een duurzame achterban die een intentieverklaring gaat tekenen. De basis van dit onderzoek is een korte enquête. Iedereen die wil overwegen herenboer te worden kan de enquête invullen. Dus ook nog-niet-leden en ‘gewone’ fans op bijvoorbeeld social media of op je eigen mailinglist.  Laat dus zoveel mogelijk bekenden die overwegen herenboer te worden de enquête invullen. In een latere nieuwsbrief zullen we verslag doen van de resultaten. Voor Herenboeren Rotterdam start daarmee ook een onderzoek hoe we meer niet- kapitaalkrachtige of mensen met een andere culturele achtergrond bij herenboeren kunnen betrekken of (financieel) kunnen helpen lid te worden.

Dit is de link naar de enquête 

collage Boxtel


Bezoek aan Herenboeren Wilhelminapark in augustus

Door: Diny Knol

Medewerker van Herenboeren Nederland Boudewijn Tooren is al vanaf de start van de initiatiefgroep adviseur van Herenboeren Rotterdam. Ook vandaag  deelt hij graag zijn ervaringen voor een groep van 18 geïnteresseerden uit Rotterdam. Het Wilheliminapark is een landgoed van 110 ha en sinds lange tijd in het bezit van de familie Marggraff. In januari 2015 werd de intentieverklaring getekend tot samenwerking tussen de stichting en herenboeren. 

Het allereerste project dat op het Wilhelminapark werd uitgevoerd was de aanplant van fruitbomen. Als uitgangspunt werd 1 kg fruit/persoon/week genomen. Op 1,5 ha werden netjes in rijen de drieduizend laagstam fruitbomen, zoals appel, peer, en pruim op het meest vruchtbare gedeelte aangeplant. Hiermee begon het nadenken over het voeden van 200 families van Nederlandse bodem en er zouden nog vele vragen volgen en is de voedsel-ontdekkingsreis begonnen. 

Het fruit wordt namelijk in een korte periode geoogst terwijl families het liefst het hele jaar door fruit eten. Koelcellen zouden een uitkomst kunnen zijn. Inmiddels is er besloten om een overstap te maken naar hoog-en halfstam bomen en andere soorten fruitbomen voor de spreiding van de oogst. Omdat de vogels fruit ook lekker vinden, zijn er bomen naast de fruitbomen geplant die voor de vogels aantrekkelijker zijn, bijvoorbeeld de kers.

Dit is een van de vele voorbeelden van ‘natuurinclusief’ voedsel produceren. Het is pionieren en het herontdekken wat eigenschappen van planten en dieren zijn en deze slim combineren. Zo helpen kippen mee de boomgaard te onderhouden, varkens spitten het land om na de oogst en eten resten van oogst die niet voor consumptie geschikt is. De Brandrood koeien is een oud Nederlands ras voor de vleesproductie, maait het grasland, levert mest, loopt jaarrond buiten en kalft zelfstandig in de buitenlucht. Sinds kort is er op de boerderij ook een gedeelte voedselbos ingericht, een zelfvoorzienend ecosysteem waar op termijn het hele jaar uit geoogst kan worden.

De inmiddels 8 herenboerderijen en hun boeren hebben intensief contact met elkaar om de kennis op te bouwen voor de exploitatie van een herenboerderij. Er zal ook gebruik gemaakt moeten worden van kennis en materiaal vanuit de gangbare en biologische hoek en alternatief en vooruitstrevend gedacht moeten worden. Een bezoek aan de herenboerderij  Wilhelminapark is de rit naar Boxtel meer dan waard, om het concept beter te begrijpen en vooral inspiratie voor een alternatief voedselproductie-systeem!!

Kas met tekst voor website
BlueCity


Verslag presentatie Past Rotarians Delfland

Door: Rotary Delfland

Begin augustus was Herenboeren Rotterdam uitgenodigd op de maandelijkse informatieavond van de Rotary Delfland. Aan het woord komt mevrouw Lara Tijsma om ons in te lichten over Herenboeren. Ze is vergezeld van mevrouw Akke Derksen. In Boxtel ontstond de eerste Herenboerderij. De dames zijn vrijwilliger bij stichting Herenboeren Rotterdam. De eerste Herenboerderij in Rotterdam is ‘de Vlinderstrik’ bij Berkel en Rodenrijs, die nu de eerste producten gaat afleveren. De professionele boer is in dienst bij Herenboeren Nederland en kan daar een aanvullende cursus volgen. De herenboerderij is een gemengd bedrijf: varkens, koeien, kippen en vele groenten, aardappelen en vruchtbomen. 

De aandeelhouder mag meewerken, maar dat hoeft niet. Voor 10 euro per persoon en per week mag men voedsel afhalen. De voordelen van het systeem zijn: geen verspilling van voedsel, geen verpakkingsmateriaal en je kunt er op de fiets heen. Men put de grond niet uit, maar verbetert die zelfs. Agrarisch gebruik en natuurbescherming gaan hand in hand. 

Er zijn plannen om rond Rotterdam nog enkele bedrijven te starten. De stichting is in gesprek over plannen in o.a. Midden Delfland en Albrandswaard. Doel van deze voorlichting is natuurlijk dat wij ons aansluiten en ‘zegt het voort!’ 

Herenboeren is een heel mooi initiatief om samen duurzaam voedsel te produceren!

Cheeta en Slo


Cheetah en Slo in Cittaslow, kinderboek
.
Geschreven door José van Winden en met tekeningen van Deborah van de Leijgraaf.

Slo is een slakje en de beste vriend van Cheeta. Ze worden uitgenodigd voor een feestje en moeten daar vandaag nog heen. Er wordt een zero waste cadeautje gemaakt en dan vertrekken ze naar het feestje.

 


Onthaasten is een thema in dit boek.

In het verhaal wil het ene vriendje snel en het andere vriendje langzaam en met aandacht reizen.Prachtige kleurrijke platen verrijken de tekst. Er zitten zero waste en mindfullness onderwerpen in. Het lijkt me leuk om met kinderen te lezen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar.

Kort verslag overleg voorzitters HB op 29/9

Per kwartaal vindt er een voorzittersoverleg plaats met alle voorzitters van herenboeren initiatieven. Daarin kunnen we ideeën delen of punten agenderen waar ieder initiatief tegenaan loopt. Bij het overleg in september jl is er voor het eerst een splitsing gemaakt tussen voorzitters van draaiende boerderijen en initiatieven, vanaf ’net gestart’ tot ‘vier jaar actief en zoekend naar grond’.
Belangrijke ontwikkeling hierin is dat jonge initiatieven al vanaf 50 intentieverklaringen direct een coöperatie kunnen oprichten, voorheen waren dat er ca. 150. Zo kan de fase van oprichting stichting worden overgeslagen wat voor initiatieven rondom Rotterdam stimulerend zal werken. In het overleg met draaiende boerderijen wordt onder meer het opzetten van een coöperatie van coöperaties, de ‘moedercoöperatie’ vorm gegeven.

Geert van der Veer zit het overleg voor met vertegenwoordigers uit het hele land, ditmaal met onder andere Nijmegen, Assen en Alkmaar. Bij voorstelronde zijn zowel praktische vragen gesteld en van statistische gegevens gevraagd en uitgewisseld. Herenboeren Nederland zal in het vervolg de stand van zaken toelichten over moeder-coöperatie en het grondfonds Aardpeer. Herenboeren Rotterdam heeft aangeboden begin volgend jaar een nationaal Herenboeren event te organiseren. We willen iedereen laten zien dat in onze stad vele leuke initiatieven rondom lokaal voedsel produceren worden ontwikkeld.


De boerderijwinkel als ‘korte keten’   
Door: Diny Knol

Om de milieudruk en voedselafdruk van de mens te verminderen is er het laatste decennium heel wat ontwikkeling rondom de voedselproductie en -voorziening. De voedselafdruk kun je aanzienlijk verkleinen door duurzame keuzes, zoals meer plantaardig voedsel te gaan eten, AGF (Aardappelen, Groenten, Fruit) uit de regio en van het seizoen te kiezen, transportafstand van het voedsel te verkleinen en weinig tot geen verpakking te gebruiken. 

Onder andere bij de ‘korte keten’ spelen de bovenstaande genoemde zaken een belangrijke rol. De korte keten gaat over de directe afzet van de boer (of enkele boeren) en minder schakels tussen het product en de consument en een transparante voedselproductie in de omgeving van de consument. Maar het gaat ook over streekproducten, ambachtelijkheid en genieten. Een voorbeeld van een al lang bestaand concept in de korte keten is bijvoorbeeld ‘de boerderijwinkel’.

De boerderijwinkel is met ca. 1450 bedrijven een niche in Nederland. Het kan de inkomsten van de boer behoorlijk verhogen door de directe levering aan de consument maar ook aan onder andere de horeca, supermarkten e.d. Of bestellen via de eigen webshop, abonnementen van diverse soorten vaste pakketten of tevens fungeren als Rechtstreex afhaalpunt is een mogelijkheid. Ook initiatieven, rondom voorlichting, excursie of andere evenementen (oogstfeest, workshop, proeverij) kunnen worden georganiseerd. 

De meeste mensen kopen hun producten bij de supermarkt en voor de consument die bij de boerderijwinkels koopt, zijn de belangrijkste argumenten, prijs, smaak en kwaliteit. De belangrijkste drijfveren van de consument om via de korte keten  te kopen zijn versheid, kwaliteit, smaak, eerlijke prijs voor de boer en seizoen producten. Drempels voor het kopen bij de boerderijwinkel zijn afstand en gelegenheid

Drie boerderijwinkel rondom Rotterdam

Biesland

Hoeve Biesland Delfgauw

Deze boerderij is van oudsher een melkveehouderij en in 2012 getransformeerd tot een coöperatie. Ook hier gaan natuur en het produceren van biologisch-dynamisch voedsel in een ‘gesloten kringloop’.
Meer info zie www.hoevebiesland.nl


De Buytenhof Rhoon

Op de Buytenhof verbinden mensen zich met de natuur en met elkaar. Daarnaast stimuleert de stichting de voorlichting over duurzame voedselproductie op de boerderij en bevorderen we de band tussen de stedeling en het platteland. Meer info zie www.debuytenhof.nl

Buytenhof
Ziedewij2


Natuurgoed Ziedewij Barendrecht

Komende tijd gaat er veel gebeuren bij Natuurgoed Ziedewij. Naast woningen is men op zoek naar een uitbater voor een restaurant/winkel met producten van eigen bodem. 
Volg hen via facebook.com/Ziedewij


Herenboeren Delft-Rijswijk wordt zelfstandig

De eerste aanzet voor de start van een Herenboerderij in de buurt van Delft-Rijswijk vond plaats in juli dit jaar. In de sfeervolle oude kas aan de Woudselaan in Den Hoorn werd het een inspirerende informatieavond. Na de presentatie van Herenboeren Rotterdam gaven een 15-tal zeer betrokken deelnemers vanuit heel verschillende invalshoeken hun kijk op hoe het verbouwen van groente en vlees anders kan en moet. 
De informatieavond op 12 oktober is inmiddels vol. Er zijn inmiddels twee extra data gepland: dinsdag 27 oktober en maandag 9 november. Als u zich daar voor wilt aanmelden stuur dan een mail naar herenboerendelftrijswijk@gmail.com en ontvangt u verdere instructies.

Namens de kartrekkers van deze herenboerderij: Paul Berghuis, Ria Zonneveld en Carlien van der Zwet. 

Lees ook artikelen over het initiatief in:

  • Delftse Post, 28 september 2020
  • Groot Rijswijk, 29 september 2020
  • en het artikel in de Midden-Delfandkrant, zie onder (klik erop voor uitvergroten)

Midden-Delfkrant186-artikel HB


Links naar andere media

Flow magazine: Met elkaar een Boerderij beginnen [artikel]
Duurzame100: Dit jaar herenboeren op plaats 26 van de 100 van dagblad Trouw
Twee recente en interessante films: Kiss the Earth en De Schooltuin 

De Schooltuin
Kiss the Ground

Deel dit bericht: