3 nieuwe bestuursleden

Eten van je eigen boerderij in de omgeving van Rotterdam? Het kan straks!

[24 april 2020] Vanaf eind januari hebben we met stichting een vijftiental nieuwe kartrekkers aangetrokken waarvan drie personen sinds vorige week zijn toegetreden tot het bestuur. Zij stellen zich voor in deze nieuwsbrief. Het bestuur bestaat nu uit vijf personen

Door de huidige maatregelen omtrent het corona-virus hebben draaiende herenboerderijen zich aangepast aan onder andere de sociale afstand bij het ophalen van de pakketten. Een verslag van hoe de landelijke organisatie en de zusterboerderijen hebben gereageerd op de maatregelen is geschreven door lid van de Vlinderstrik en fotograaf Remco Kroeze.

De vorm van vergaderen en het houden van informatiesessies gebeurt bij alle herenboerderijen momenteel volledig online. Diverse herenboerderijen en initiatieven hebben afgelopen weken een online ‘meeting’ georganiseerd. Het webinar van herenboeren Nederland van 16 april duurt  ca. 1 uur en staat online. Zie ook hun agenda op herenboeren.nl voor meer data andere manieren van online kennismaking. Wij in Rotterdam houden onze eerste online infosessie op woensdagavond 29 april, zie agenda.

Tussenstanden april 2020:

  • 27 getekende intentieverklaringen HBR’dam
  • We zijn in gesprek met 4 locaties rondom Rotterdam
  • 1217 geïnteresseerden ontvangen deze nieuwsbrief
  • De link naar de nieuwsbrief wordt geplaatst op ons Facebook account (741 volgers) en Twitter (694 volgers)
  • Instagram heeft inmiddels 958 volgers en daar is de link naar deze nieuwsbrief te vinden in de bio

Wil je dat er volgend jaar een tweede en/of derde herenboerderij rondom Rotterdam wordt gerealiseerd kun je helpen door de intentieverklaring te tekenen en het herenboeren initiatief onder de aandacht te brengen bij geïnteresseerden in je eigen netwerk.

 

Even voorstellen… 3 nieuwe bestuursleden

 

Monique de Knegt web

    

LaraTijsma web + tekst

   

WobRombouts + tekst

   

Lees hier hun motivatie

 

Samen duurzaam voedsel produceren in corona-tijd    

tekst en foto’s vlinderstrik Remco Kroeze
coronaparcour WP

corona-parcour voor ophalen pakketten in Boxtel, max 50 p / half uur

Voedsel is voor iedereen van belang, en zeker de toegang tot goed voedsel tijdens de coronacrisis. Daarom blijven we binnen het herenboeren netwerk ‘samen zoeken naar oplossingen’.

Zodoende werd er op donderdag 26 maart landelijk met elkaar vergaderd en voor het eerst geheel online. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de inmiddels 7 draaiende herenboerderijen en een tiental Herenboeren-initiatieven. Vooraf aan de vergadering werd de notitie ‘Continuïteit van de arbeid op Herenboerderijen’ rondgestuurd met een extra ingelast hoofdstuk over de corona maatregelen.

boomplantdag 2

bomen en struiken worden begin april aangeplant op de Vlinderstrik volgens plan adviseur en een beperkt team van vrijwilligers helpt met inachtneming van de RIVM-regels


Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:


Informatie – & kennisuitwisseling
Hoe houden we herenboeren als beweging en de herenboerderijen draaiende? De diverse initiatieven krijgen via het landelijke bureau ondersteuning bij het digitaal organiseren van vergaderingen, voorlichtingsbijeenkomsten, webinars en bij hun ledenwerfacties, locatie-zoek-campagnes en het informeren van hun leden via social media.

Distibutie & uitlevering
Wat is er nodig en welke voorzieningen zijn een vereiste i.v.m. de corona-maatregelen?
Leden wisselen onderling ideeën en oplossingen uit over de uitlevering van producten aan de leden. Op een paar boerderijen wordt er gewerkt met een Walk-Through of Drive-In, met éénrichtingsverkeer. Hierbij rekening houdend met de geldende voorschriften van de overheid & het RIVM.

Regelingen en afspraken, omtrent ARBO-eisen, vervanging en verzekering
Voor de herenboerderijen die al een boer in dienst hebben gelden de ARBO regels inzake vervanging en waarneming bij afwezigheid. Herenboeren Nederland blijft verantwoordelijk voor de boeren die bij hen in dienst zijn en werken aan een pool van boeren die indien nodig tijdelijk de boerderij kunnen waarnemen. Zeker in dit corona tijdperk is het werken met bedrijven op de boerderij, ingehuurd personeel en vrijwilligers een extra aandachtspunt.

boer

maatlijnen voor het planten van de bomen op de voorgrond tijdens boomplantdagen Vlinderstrik

Deel dit bericht: