Uitnodiging Thema avond: Verbinding stad en land

Graag nodigen Vereniging Deltametropool, gemeente Midden-Delfland en Herenboeren Rotterdam u uit voor een avond in Het Nieuwe Instituut in het hart van Rotterdam.

We willen met jullie de kansen voor een Herenboerderij in Midden-Delfland bespreken.

 

Doel
Herenboeren Rotterdam organiseert op 31 mei een gespreksavond in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. Ze doet dit in samenwerking met het MIND-netwerk Midden-Delfland (innovatienetwerk boeren) en Vereniging Deltametropool.
Thema van de avond is “Voor stad en Land: hoe producent en consument elkaar vinden in Deltametropool?” of concreter “Wat zijn de kansen voor een Herenboerderij in Midden-Delfland?”.

Opzet
Aan de hand van een aantal korte inleidingen verdiepen we ons in de behoeften van de stedeling naar groen en voedsel. Ook vertellen boeren uit Midden-Delfland over nieuwe conceptenontwikkelingen en de verbinding die zij leggen naar de stad. Is dit met elkaar te verbinden? Wat zijn de kansen om met een Herenboerderij in Midden-Delfland de ultieme verbinding, stad en land te maken?
Graag gaan we daar 31 mei met u over in gesprek. U kunt zich verdiepen in stad en land en
samen met ons kijken hoe Herenboeren die verbinding zou kunnen maken.

Programma 20:00-21:30
1. Inleiding/opening
a. Vraagstelling en programma (Door Onno van Eijk, Imagro/MIND)

2. Vragen en behoeften vanuit de stad
a. Visie en plannen VDM, door Merten Nefs
b. Pilot Groene Longen, door Jeroen Mensink

3. Initiatieven voor vernieuwing vanuit Midden IN Delfland (MIND)
a. De Delflandse Vleesmeesters
b. Mobiele zuivelinstallatie
c. Boerderij van de toekomst

4. Herenboerderij als verbinding stad en land
a. Herenboerderij in de Deltametropool, door Herenboeren Rotterdam
b. Kansen voor Midden-Delfland

5. Plenair gesprek
Wat zijn de kansen voor een Herenboerderij in Midden-Delfland als verbinder van stad en land?

Oproep
Bent u betrokken bij de verbinding stad en land? Staat u open voor nieuwe verbindingen rond voedsel en natuur? Ziet u kansen voor een Herenboerderij in Midden-Delfland? Denk en praat dan met ons mee. Want een Herenboerderij, die bouw je samen.

Aanmelden
Doet u mee? Meldt u dan vóór 24 mei aan. (80 plaatsen beschikbaar)
U ontvangt per mail verdere instructies voor de avond.

Alvast dank en tot 31 mei!

Vereniging Deltametropool
Gemeente Midden-Delfland
Stichting Herenboeren Rotterdam

Deel dit bericht: