4x bijzondere samenwerking!

Eten van je eigen tweede of derde herenboerderij in de omgeving van Rotterdam? Het kan straks!

[25 maart 2020] Zoals je zult begrijpen zijn ook door Herenboeren Rotterdam aankomende bijeenkomsten afgelast. Vanaf volgende week vind je een update van de agenda op onze website. Voor deze nieuwsbrief hebben we een verslag van de vruchtbare samenwerking met BlueCity toegevoegd en 3 personen stellen zich voor; 2 studenten en een dame van bijna 80 die toekomstige herenboeren op een bijzondere manier wil ondersteunen.

Tussenstanden maart 2020:

  • 23 getekende intentieverklaringen HBR’dam: 
  • 7 draaiende herenboerderijen in Nederland
  • Daarnaast nog 19 initiatieven tot oprichten herenboerderij

Dat is nog zonder een tweede herenboerderij in Rotterdam!

In september 2019 begon ik aan mijn master Global Business & Sustainabilty aan de Erasmus universiteit. Inmiddels 7 maanden verder heb ik voldoende kennis opgedaan over systeemdenken en stakeholdermanagement voor duurzame ontwikkelingen. Met deze nieuwe kennis begin ik aan mijn scriptie over stakeholdermanagement voor succesvolle gemeenschap-ondersteunde landbouw. De komende vier maanden zal ik onderzoeken, door middel van kwalitatieve interviews, hoe de samenwerking tussen belanghebbenden voor het succes van de Herenboeren zorgt. 

Ik heb de Herenboeren als casus voor mijn onderzoek gekozen omdat ik het persoonlijk een heel mooi initiatief vind waarvan ik graag meer over wil weten. Hoe kunnen belanghebbenden hun mening uiten en zich betrokken voelen binnen de Herenboeren? Wordt er nagedacht over uitdagingen en kansen op lange termijn?  Hoe wordt collaboratief leiderschap ondersteund en conflicten aangepakt? Dit soort vragen hoop ik te beantwoorden met als doel om een praktisch raamwerk op te stellen voor samenwerkingen binnen succesvolle gemeenschap-ondersteunde landbouw.  

Contact Marie per e-mail

Voedselvoorziening is een universele bezigheid van de mens. De manier waarop we dat doen, verschilt echter sterk. Van macro verschillen tussen mondiale intensieve landbouw en nomadische jagers-verzamelaars, tot de individuele gewoonte van het kopen van een courgette via Picnic of het telen ervan in de eigen moestuin. Ons dagelijks leven is doordrenkt van culturele gewoontes rondom voedselvoorziening. De keuzes die hierin worden gemaakt, als collectief en individu, zijn sturend voor de koers die we als samenleving varen. 

Als promoverend antropoloog houd ik mij vier jaar bezig met sociaal-cultureel onderzoek naar burgercollectieven die zich richten op voedselvoorziening in Rotterdam. Dit onderzoek vindt plaats op de markt, in de stadstuin, op het gemeentekantoor, in de keuken, op het platteland… en op de Herenboerderij. Hoe geven burgercollectieven in de praktijk vorm aan hun idealen, en waar botsen deze met de realiteit? Lees meer over dit onderzoek, en de vergelijking met Gdansk (Polen) en Turijn (Italië), op onze websitehttps://www.universiteitleiden.nl/en/foodcitizens

Contact Vincent per e-mail

Kartrekkersbijeenkomst: ‘’Mensen moeten intrinsiek gemotiveerd zijn’’

Woensdagavond 4 maart 2020. Aan de oevers van de Maas, vanuit de vergaderruimte van Blue City, kunnen we de Willemsbrug rood zien oplichten in het avond donker. De focus ligt echter op de powerpoint gemaakt door Sabine. Een groep van zestien (potentiële) kartrekkers heeft zich verzameld om voor de tweede keer te brainstormen over hoe we snel en zorgvuldig een volgende Herenboerderij kunnen realiseren in Rotterdam. Ieder deelt zijn of haar expertise als ondernemer, ambtenaar, onderzoeker, ervaringsdeskundige, of enthousiasteling.
Vandaag op het programma: De presentatie, financiën en inclusiviteit.

kartrekkers-bijeenkomst 4 maart in BlueCity

 Om eenduidig en concreet naar buiten te kunnen treden is er een algemene presentatie gemaakt. Deze moet ervoor zorgen dat de kartrekkers met een professionele pitch toekomstig stakeholders, zoals de gemeente, kunnen overtuigen. Pieter, penningmeester van de Vlinderstrik, zorgt voor uitleg van het financiële reilen en zeilen van een Herenboerderij. Waar de ervaring leert dat het concept Herenboeren zichzelf wel verkoopt, moet financiële transparantie de laatste twijfel weghalen voor potentiële intentie-verklaarders. Het kostenplaatje staat ook centraal bij de zoektocht naar mogelijkheden om mensen te betrekken die deze som geld niet kunnen overleggen. Zulke thema’s, en deze avond, laten zien dat het Herenboeren concept gekaderd, maar niet statisch, is. 

tekst: Vincent Walstra 

Hoe mooi zou het zijn als minder koopkrachtige gezinnen in Rotterdam herenboer kunnen worden. Want niet iedere familie beschikt direct over de inlegsom van 2000 euro, waardoor het meedoen met de collectieve boerderij geen optie is. Momenteel onderzoekt een werkgroep van de stichting Herenboeren Rotterdam op welke manieren potentiële leden financiële hulp kunnen krijgen, bijvoorbeeld door sponsoring door bedrijven, crowdfunding of koopkrachtige mensen koppelen aan minder koopkrachtige leden.

Naar aanleiding van de aanmelding van Jana Hábová, bijna 80 jaar, om kartrekker te worden, zijn Lara Tijsma (kartrekker HBR’dam 2) en Lucas van Zuijlen (secretaris HBR’dam) en bij haar langs geweest in Schiebroek, niet ver van de Vlinderstrik. Jana is opgegroeid in communistisch Tsjechoslowakije. Toen ze eind jaren ’60 in Nederland arriveerde kon haar geluk niet op, maar kwam er na enkele jaren achter dat geluk niet gekoppeld is aan bezit. De rest van haar leven heeft ze als laborante gewerkt en is altijd zuinig blijven leven. Haar oog viel op een bericht in de wijkkrant over het Herenboer-concept, wat ze een mooi en praktisch initiatief vindt en graag wil steunen.

Vanwege haar respectabele leeftijd kan ze niet garanderen dat ze zal voldoen aan de voorwaarde om minimaal 3 jaar lid te zijn. Wel wil ze extra geld doneren voor het project en ze hoopt dat ze Herenboeren 2 nog ziet ontstaan, ziet groeien en het liefst ook nog vruchten ziet voortbrengen. Ze gaat mensen in haar eigen kennissenkring  enthousiasmeren en ook wil helpen flyers. In welke vorm deze donatie wordt gerealiseerd is nog onderwerp van een onderzoek. Wij waarderen haar bijzondere initiatief!

tekst: Lara Tijsma en Lucas van Zuijlen

Wilt u meer weten over deze werkgroep, zelf geld doneren of kunt u een financiële bijdrage gebruiken om met zekerheid de intentie te kunnen tekenen, stuur een e-mail via deze link.

Meer informatie en de intentieverklaring vind je op onze website!

U kunt ons volgen op FacebookInstagram en Twitter!

Wilt u herenboeren Rotterdam volgen of heeft u informatie, een vraag of tips? De bestuursleden zijn allemaal hardwerkende vrijwilligers dus mail ons wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden! Mail rotterdam@herenboeren.nl of bel Paul Valster (06-53204560) of Lucas van Zuijlen (06-22492209)

Deel dit bericht: