Herenboeren de Vlinderstrik zit vol! Herenboeren Rotterdam zoekt een tweede en derde locatie

Herenboeren de Vlinderstrik vol! 

Goed nieuws! De Herenboerderij die vanaf januari gaat starten in de Schiebroekse polder ‘Herenboeren de Vlinderstrik’ heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Iedereen heeft het aantal monden doorgegeven en gecorrigeerd. De teller staat nu definitief op 500 monden, wat natuurlijk geweldig is.

De aanmeldingen die na de 500e mond zijn binnengekomen zijn op een wachtlijst gezet en worden verder op de hoogte gehouden over hun inschrijving door Herenboeren de Vlinderstrik.

De coöperatie Herenboeren de Vlinderstrik zal voortaan met eigen leden communiceren via websiteemail en sociale media.

Wil je Herenboeren de Vlinderstrik of Herenboeren Rotterdam volgen of heb je informatie, een vraag of tips? De bestuursleden zijn allemaal hardwerkende vrijwilligers dus mail ons, wij proberen je dan zo snel mogelijk te antwoorden!

Nieuw filmpje  

Heb je de nieuwe animatie al gezien? In deze nieuwe animatie krijg je een korte uitleg over het Herenboerenconcept. Vooral leuk als je ons concept pas net hebt ontdekt of om te delen met vrienden en familie.

Herenboeren Rotterdam gaat los

Naast de coöperatie voor Herenboeren de Vlinderstrik, blijft de Stichting Herenboeren Rotterdam bestaan voor het realiseren van meerdere Herenboerderijen in Rotterdam. Drie ervaren kartrekkers zetten het bestuur van de stichting voort en van de drie kartrekkers gaan Lucas van Zuijlen en Paul Valster actief op zoek naar uitbreiding van ons netwerk om grond in het zuiden, westen of ten oosten van Rotterdam te vinden. We zijn in gesprek met overheden en stakeholders in aangrenzende gemeenten. Ben jij een netwerker? Heb jij connecties met agrariërs, projectontwikkelaars of partijen als Staatsbosbeheer of het Zuid Hollands Landschap en wil je ons helpen met een tweede Herenboerderij bij jou in de buurt? Mail dan naar rotterdam@herenboeren.nl

Hoe nu verder

De eerste Herenboerderij is dus geland in de Schiebroeksepolder. Alle leden van Herenboeren de Vlinderstrik gaan vanaf nu alle berichtgeving over hun boerderij ontvangen via het nieuwe e-mailadres. Iedereen die nog op de wachtlijst staat zal ook door Herenboeren de Vlinderstrik gemaild worden over hun lidmaatschap. Sla ons e-mailadres, vlinderstrik@herenboeren.nl,  alvast op in je adresboek zodat je geen berichten van ons mist en zodat onze mails niet in je ongewenste mailbox terecht komen.

Via de nieuwsbrief van Herenboeren Rotterdam wordt je nog op de hoogte gehouden over alle laatste ontwikkelingen van een volgende boerderij in de regio Rotterdam.

Was je net te laat voor de Vlinderstrik maar wil je wel graag meedoen met het Herenboerenconcept dan kun je binnenkort weer de intentieverklaring tekenen voor Herenboeren Rotterdam. Houdt de website en de nieuwsberichten in de gaten om als eerste de intentieverklaring te kunnen tekenen.

Meest gestelde vraag: Waar komt die tweede of derde Herenboerderij in de regio Rotterdam? 

We krijgen veel vragen via de e-mail binnen. Soms zien we dat meerdere mensen dezelfde vraag stellen. De vraag die momenteel vaak gesteld wordt gaat over mogelijke nieuwe locaties voor een tweede Herenboerderij in Rotterdam.

Onze reactie is als volgt:

Vanaf 2017 zijn er gesprekken gestart met omliggende gemeenten. Onder andere is Herenboeren Rotterdam aangesloten bij MIND, een netwerk opgezet door gemeente Midden-Delfland waarin voornamelijk boeren uit de regio elkaar treffen en ontwikkelingen bespreken. Er is een aanzienlijke kans dat we over 1 of 2 jaar ten westen van Rotterdam kunnen starten.

Geïnteresseerd in één van deze locaties of heeft u zelf grond om op te boeren, neem contact op met Paul of Lucas.

We hopen dat het met deze uitleg duidelijker is.

Vragen?

Stel ze via rotterdam@herenboeren.nl

 
Agenda

16 november – Rondleiding Herenboerderij in Boxtel
30 november – Fietstocht Schiebroekse polder (exclusief voor leden)

Deel dit bericht: